بازگشایی کتابخانه ملی زیبای فرانسه

به نقل از پرتال خبر در دکوراسیون  :  پرتال خبر: کتابخانه ملی فرانسه پس از یک دهه نوسازی، بازگشایی شد. معماران «برونو گاودین» و «ویرجین برگال» زندگی را به این مجموعه تاریخی برگرداندند. گاودی...

کلکسیونر خانه خود باشید!

به نقل از پرتال خبر در دکوراسیون  :  وب‌سایت چیدانه – فاطمه اللهوردی زاده: تشخیص اینکه بعضى از دکوراسیون‌ها طبق چه اصولى طراحى شده‌اند راحت است، ولى در طراحی کلکسیونرى و جمع‌آورى وسای...