تولید نفت میدانهای غرب کارون سال آینده به روزانه ٢۶٠ هزار بشکه می رسد...

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) گفت: تا پایان نیمه اول سال ٩۵ مجموع تولید نفت از میدانهای غرب کارون به ٢۶٠ هزار بشکه در روز می رسد. به گزارش گروه اقتصادی پرتال خبر، عبدالرضا حاجی حسین نژاد در ...