۱۰فرمان مردانه برای آرام کردن تندخوترین زنان دنیا(خانم ها نخوانند)...

موضوع: روانشناسی تاریخ: ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ 0 دیدگاه 0 مشاهده فرمانهایی برای آرام کردن زنان عصبانی فرمان اول:علاقه ات را مخفی نکن ما همگی نیاز به دوست داشتن داریم وزنان بیشتر از مردان به دوست داشتن نیاز ...

رام کردن تندخوترین مردان دنیا با ۱۰فرمان زنانه (آقایان نخوانند)...

موضوع: روانشناسی تاریخ: ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ 0 دیدگاه 0 مشاهده فرمان هایی برای آرام کردن مردان فرمان اول:باورش کن بیشتر مردان دل شان می خواهد که که همسرشان باورشان کند .اصلا خوششان نمی آید که همسرشان در ت...