دوست داران ویندوز ۱۰،لومیا ۹۵۰ برای فروش در سایت مایکروسافت پدیدار شد...

اگر چه از مدتی پیش لومیا ۹۵۰ XL بر روی وب سایت این شرکت قابل مشاهده بود، حالا برادر کوچکتر آن یعنی لومیا ۹۵۰ نیز به لیست ویندوز ۱۰ ای ها در وب سایت فروشگاه این شرکت اضافه شده است که تصویر آن را در زی...