سهم دانش از اقتصاد کشور/ گذار از فرهنگ ۱۰۵ساله اقتصاد نفتی با علم...

برآوردها از سهم اقتصاد دانش بنیان ایران نسبت به کل اقتصاد، عددی حدود ۸ درصد است و این درحالی است که تا رسیدن به اهداف سیاست‌های کلان علم و فناوری کشور و چشم انداز ۱۴۰۴، راه زیادی در پیش است. به گزارش...