۱۲۰۰ تانک و زره پوش ارتش عربستان را از بین بردیم/ سرنگونی ۱۵ جنگنده سع...

صادق الشرفی در گفتگو با پرتال خبر: عضو جنبش انصار الله گفت: دشمن در اینده ده ها برابر خسارت خواهد دید. “صادق الشرفی” عضو جنبش انصارالله و مسئول کمیته های مردمی مواجهه با تجاوز نظامی عربست...