رفع مشکل لومیاهایی که در بیلد ۱۴۲۶۷ ویندوز ۱ موبایل...

رفع مشکل لومیاها رفع مشکل لومیاهایی که پس از نصب بیلد ۱۴۲۶۷ نتوانسته اند موبایل خود را شارژ کنند مقدمه:خب دوستان عزیز همانطور که خدمت شما اعلام کردیم کاربران لومیا ۵۵۰ و ۶۵۰  پس از دریافت نصب بیلد ۱۴...