کوهپایه زاده: ۱۴۲۷۵۰۰۰۰۰ یورو از بدهی متهم نفتی تسویه شد/ چگونه ب-ز کل...

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: امروز 1میلیارد و 427میلیون و 500هزار یورو از بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت تسویه شد. رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پرتال خبر  در...