بررسی مشکلات شناخته و مرتفع شده ویندوز ۱۰ دسکتاپ بیلد ۱۴۳۲۸...

ویندوز ۱۰ دسکتاپ بررسی مشکلات شناخته و مرتفع شده ویندوز ۱۰ دسکتاپ بیلد ۱۴۳۲۸ مقدمه:دوستان عزیزم مایکروسافت بلاخره تردید همگان در مورد غیر قابل پیش بینی بودن این کمپانی را به یقین بدل کرد. امشب دیدیم ...