خدمات‌رسانی ۱۴۵دستگاه اتوبوس در مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص)...

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم گفت: امیدواریم با پیش‌بینی اصلاح مسیرها و تعیین مسیر ویژه برای اتوبوس‌ها بتوانیم در مناسبت‌های مختلف وضعیت تردد وسایل حمل و نقل عمومی را بهبود بخشیم. به گزارش خب...