عکس: آبشار تافه پس از ۱۵سال زنده شد

وبسایت فرادید: بارندگی های اخیر باعث شده آبشار تافه که در منطقه حفاظت شده بیستون قرار دارد، پس از ۱۵ سال خشکی دوباره جاری شود. جوشش چشمه های این آبشار از مسیر ده پلکانی عبور کرده و در طول مسیر درختها...