استیو جابز اولین بار در سال ۲۰۰۸ به فکر ساخت ماشین اپل افتاد...

تونی فادِل موسس کمپانی نست میباشد. وی به تازگی در مصاحبه ای جدید موضوع جالبی را افشا کرده است که تا به حال به آن پرداخته نشده بود. فادل طی مصاحبه ای که با بلومبرگ داشته است، اعلام کرد که استیو جابز د...