جدیدترین دستاورد های سامسونگ در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶...

نگاهی به دستاوردهای سامسونگ در سالی که گذشتیک سال سفر جادویی با فناوری‌های جدیدیک سال دیگر هم گذشت. سالی که برای سامسونگ با دستاوردها، نوآوری‌ها و چالش‌های جدیدی همراه بود. مطلب پیش‌رو، نگاهی گذرا اس...