گودالی که ۲۵تن ماهی را بلعید! +عکس

گودالی عظیم ایجاد شده در دل یک استخر پرورش ماهی باعث شد تا کشاورز چینی در یک شب ۲۵ تن ماهی‌اش را از دست بدهد. گفته می‌شود که این گودال احتمالا به دلیل فعالیت‌های معدن سنگ مجاور آن به وجود آمده است. و...