تخریب ۲۵ساخت‌و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی بوئین‌زهرا...

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین‌زهرا گفت: به‌منظور حفظ اراضی کاربری کشاورزی ۲۵ مورد حکم تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز و قلع‌وقمع در اراضی کشاورزی این شهرستان اجرا شد. به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگار...