۲۷ماموریت برای نجات حادثه دیدگان سوانح جاده ای قزوین...

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین گفت: در پی بروز حوادث جاده ای در اتوبان قزوین به کرج بیش از ۲۷ ماموریت اورژانسی برای کمک به آسیب دیدگان سوانح صورت گرفت. به گزارش گروه استان های پرتال خبر از قزو...