فیسبوک باید 'جمع آوری اطلاعات از غیرکاربران را متوقف کند'...

دادگاهی در بلژیک به شرکت فیسبوک ۴۸ ساعت وقت داده است جمع آوری اطلاعات کسانی در این کشور که عضو این شبکه اجتماعی نیستند را متوقف کند. به گزارش گروه وبگردی پرتال خبر ، فیسبوک می گوید که علیه این تصمیم ...