اختصاص ۱هزارو ۲۵۰ هکتار از مزارع شهرستان طارم به کشت محصول باقالی...

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم اعلام کرد: امسال 1هزارو 250 هکتار از مزارع خود را به کشت محصول باقالی اختصاص داده اند. به گزارش گروه استان های پرتال خبر از زنجان؛عماری میگوید:در شهرستان طارم یک هزارو ...