دوربین های HTC One 10″خیره کننده هستند”حداقل اچ تی سی که اینطور می گوی...

اچ تی سی در حال برداشتن قدمهای آخر برای معرفی پرچمدار خود می باشد،HTC One 10 قرار است تا جای HTC One M9 را بگیرد،هنوز مدت زیادی از اشاره به این گوشی نگذشته بود که اچ تی سی دوربین های آن را قوی ترین د...