خسارت ۱۰میلیاردی ریالی توفان وریزگردها به شهرستان ریگان...

فرماندار ریگان گفت توفان شدید شن به همراه ریزگردها بیش از 10میلیارد ریال به زیر ساختهای شهرستان خسارت وارد نمود . به گزارش گروه استان های پرتال خبر از کرمان؛ امین باقری اظهار داشت توفان شدید شن که از...