کارت اعتباری ۱۰میلیون تومانی چه دردی از خانواده ایرانی دوا می کند؟...

کارت اعتباری 10میلیون تومانی خرید کالای ایرانی به پیشنهاد وزارت صنعت و معدن و تجارت و با موافقت بانک مرکزی به متقاضایان واجد شرایط که شامل بازنشستگان و کارمندان بخش خصوصی می‌شود از این پس از طریق ساز...