مارمولک‌های اسیر در کهربای ۱۰۰میلیون ساله...

وبسایت باشگاه خبرنگاران: مارمولک‌های اسیر در کهربا از زندگی در ۱۰۰ میلیون سال پیش خبر می‌دهند و توانسته اند باگذشت ۱۰۰ میلون سال زنده بمانند. دانشمندانی که در موزه‌ی تاریخ طبیعی آمریکا کهرباهای باقی ...

اختصاص وام ۱۰۰میلیون تومانی به دانشجویان کارآفرین...

رئیس صندوق رفاه دانشجویی گفت: این صندوق به دانشجویان کارآفرین تا سقف 100میلیون تومان وام ارائه می‌دهد. وی توضیح می‌دهد: دانشجویانی که بتوانند کار ایجاد کنند یا در قالب کار گروهی، کارگاهی راه‌اندازی ک...