کنترل آفت پیله خوار نخود با رهاسازی ۱۰۰هزار زنبور براکون...

مدیرجهادکشاورزی ملکشاهی گفت: 100 هزار زنبور براکون برای رهاسازی در مزارع نخود به صورت رایگان در اختیار 150 نفر از نخودکاران شهرستان قرار گرفت. به گزارش خبرنگار گروه استان های پرتال خبر از ایلام ،رحیم...

تکمیل شبکه آبرسانی برای دو میلیون و ۱۰۰هزار روستایی...

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از تکمیل شبکه آبرسانی برای دو میلیون و 100 هزار نفر از روستاییان تا پایان سال آینده خبر داد. حمیدرضا جانباز،مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در گفتگو با خ...