مجهز شدن ۱۰۶ کلاس درس در قروه به سیستم گرمایشی استاندارد...

مدیر آموزش و پرورش شهرستان قروه گفت: در سال جاری 106 کلاس درس به سیستم گرمایش استاندارد مجهز شدند. به گزارش خبرنگارگروه استانهای پرتال خبر ازسنندج،حسین الماسی در آیین افتتاح دبستان شش کلاسه بنیاد برک...