مرکز آمار: نرخ بیکاری ۱۰٫۹ درصد شد

طبق اعلام مرکز آمار نرخ فعالیت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر در کشور طی تابستان امسال به 38.9 درصد و نرخ بیکاری این جمعیت به 10.9 درصد رسید. این گزارش نشان می‌دهد که در تابستان امسال در کشور بیش از 2...