تعیین مختصات پستی بیش از ۱۱میلیون واحد ساختمان درکشور...

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت پست جمهوری اسلامی گفت: 11 میلیون و 800 هزار ساختمان کشور در راستای اجرای طرحGNAF یکسان سازی نشان پستی ، تعیین مختصات نقشه شده است. به گزارش خبرنگار گروه استان های پرتال...