خسارت ۱۱۱ میلیارد ریالی سیل به تاسیسات آب روستایی لرستان...

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان گفت: بارش های مداوم و شدید اواخر هفته گذشته موجب خسارت 111 میلیارد و670 میلیون ریالی به زیرساخت و تاسیسات آب روستایی استان شده است. به گزارش گروه استان های پر...