برگزاری ۵ نمایشگاه تخصصی با حضور ۱۲۷ مشارکت کننده در مشهد...

پنج نمایشگاه تخصصی ملی و بین المللی در حوزه صنعت ساختمان، انبوه سازان، فرصت های سرمایه گذاری، کاشی و سرامیک،درب و پنجره، صنعتی سازی و فناوری های نوین با حضور 127 مشارکت کننده از فردا در مشهد برگزار م...