تبدیل زندان اوین به پارک منوط به انجام تعهدات است/کشف ۱۳۰کیلو انواع مو...

رئیس سازمان زندان های کل کشور گفت: میزان کشفیات مواد مخدر در زندان ها 130کیلو است که کاهش 10کیلو گرمی را نشان می دهد. به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پرتال خبر؛ اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان های کل کش...