۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ ؛ اینجا تهران … این صدای راستین انقلاب ملت ایر...

سرانجام روز پیروزی نهایی فرا رسید و عمر 2500 ساله نظام شاهنشاهی و 57 سال حکومت دودمان پهلوی پایان یافت. به گزارش  گروه استان های پرتال خبر از بیرجند؛ در این روز شورای امنیت ملی آمریکا پس از بررسی وقا...