کاهش نرخ تورم مهرماه به ۱۴٫۸درصد

بانک مرکزی با تاکید بر استمرار کاهش نرخ تورم در مهر ماه 1394 اعلام کرد: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه 1393 معادل 14.8 درصد است. به گزارش گروه اقتصادی...