رکورد عمرکاری سگمنت صفر ماشین ریخته گری شماره ۳ به ۱۶۱۱ ذوب رسید...

کارشناس تعمیرات مکانیک تعمیرگاه ریخته گری فولاد مبارکه گفت : رکورد عمرکاری سگمنت صفر ماشین ریخته گری شماره 3 به 1611 ذوب رسید. به گزارش گروه استانهای پرتال خبر از اصفهان ، روح اله بیرانوند در این راب...