سهم آمل از تملک دارایی ۱۷میلیارد و ۹۰۶ میلیون تومانی...

معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه آمل گفت: مبلغ ۱۷ میلیارد و ۹۰۶ میلیون تومان از تملک دارایی شهرستان از تمرکز استانی باید در شهرستان هزینه شود. به گزارش گروه استانهای پرتال خبر از ساری ، سید جعفر رسول...