طرح اصلاح ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع ش...

نمایندگان مجلس با ارجاع طرح اصلاح بند (ج) ماده 178 قانون پنجم توسعه به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه موافقت کردند. به گزارش خبرنگار مجلس پرتال خبر؛ نمایندگان در صحن علنی امروز دوشنبه 12 آبان ما...