دوازدهمین دورۀ بازیهای المپیک ۱۹۴۰

دوازدهمین دوره بازی های المپیک قرار شد در یکی از شهرهای توکیو و یا هلسینکی برگزار شود ژاپن و فنلاند، هر دو داوطلب برگزاری بازی ها بودند. در نهایت، اجلاس کمیتۀ بین المللی المپیک در تابستان 1936، شهر ت...