۲منتخب مردم استان اعتبار نامه نمایندگی خود را دریافت کردند...

سلام امینی منتخب مردم حوزه شمالی و شادمهر کاظم زاده منتخب مردم حوزه جنوبی استان ایلام در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی طی مراسمی اعتبارنامه های خود را دریافت کردند. به گزارش گروه استان های پرتال خبر ا...