ایجادظرفیت ۲هزارو سیصد شغل در مجتمع فولادبافق تا سه سال آینده...

تا سه سال آینده2هزارو سیصد شغل در مجتمع فولادبافق ایجادمی شود. به گزارش خبرنگار گروه استان های پرتال خبر از یزد؛ مدیرعامل مجتمع فولاد بافق گفت: در صورت تامین اعتبار و فراهم شدن زمینه  تکمیل واحدهای م...