تاثیر ۲۰درصدی بسته خروج از رکود دولت بر اقتصاد کشور...

رئیس خانه اقتصاد گفت: بسته خروج از رکود دولت، 20 درصد بر پیکره اقتصاد کشور تاثیر خواهد داشت و برای 80 درصد بعدی راهی به جز صادرات نیست. به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارن جوان، ابراهیم جمیلی رئ...