معاینه ۲۰۱ فوتی با مرگ غیر طبیعی درسال جاری در کهگیلویه وبویراحمد...

مدیرکل پزشک قانونی کهگیلویه وبویراحمد گفت: 201 فوتی با مرگ غیر طبیعی در هفت ماهه سال جاری در این استان معاینه که از این تعداد 144 نفر مرد و 57 نفر زن بوده اند. به گزارش خبرنگار گروه استانهای پرتال خب...