آغاز هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با ارائه ۲۰۶ مقاله د...

هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با رویکرد راهبردهای توسعه شهری در مشهد با ارائه 206 مقاله آغاز شد. به گزارش   گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،دبیر همایش ملی برنامه ریزی و مد...