کمک داعش به خودروسازی ایران برای کشتن ۲۱هزار شیعه درسال...

نفوذ و ابعاد آن، در یکی دو هفته گذشته به یکی از مسائل روز در تحلیل های سیاسی و رسانه ای بدل شده است. به گزارش گروه وبگردی پرتال خبر، ابراهیم فیاض در پاسخ به سوالی که به اظهارات رحیم پور ازغدی اشاره د...