۲۲۰ هزارکودک زیرپوشش طرح غربالگری بینایی سنجی قرارمی گیرند...

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: حدود 220 هزارنفرازکودکان سه تاشش سال استان زیرپوشش طرح غربالگری بینایی سنجی قرارمی گیرند. به گزارش گروه استان های پرتال خبر از اصفهان ، سعید صادقی افزود: این طرح، با ...