برخورد قانونی با خوابگاه‌های بدون مجوز / تنها ۲۳۲ خوابگاه غیردولتی مجو...

رییس صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم ضمن بیان اینکه از سوی نیروی انتظامی با خوابگاه های غیردولتی بدون مجوز برخورد قانونی می شود گفت: از کل خوابگاه‌های غیردولتی، 232 خوابگاه مجوز دریافت کردند. وی گفت: ...