تب کنگو را جدی بگیرید/گوشت خام را بعد از سردشدن ۲۴ساعته در یخچال ببرید...

از مصرف جگر خام و خوب پخته نشده خودداری کنید چون این امر باعث انتقال بسیاری از بیماری به انسان می شود به گزارش خبرنگار گروه استان های پرتال خبر از کرمان ، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو از بیماری ‌های م...