اوحدی: شناسایی ۳ پیکر قربانیان فاجعه منا/کاهش تعداد ‌مفقودین به ۲۵نفر...

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: در صورت ارائه مستندات شناسایی سه پیکر جدید، تعداد ‌مفقودین ایرانی حادثه ‌منا به 25نفر کاهش می‌یابد. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پرتا...