رقابت برای دستیابی به بازار پتروشیمی ایران/کسب سود سالانه ۲۶میلیارد دل...

معاون مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران با بیان اینکه در حال حاضر برای اجرای 55 میلیون تن پروژه در پتروشیمی نیاز به 33 میلیارد دلار سرمایه گذاری است گفت: از این سرمایه گذاری می توانیم سالانه 26 میلیار...