درآمد ۲۶۵ میلیارد ریالی واحد آموزش جهاددانشگاهی کشور...

معاون آموزش جهاددانشگاهی کشور از درآمدزایی 265 میلیارد ریالی واحد آموزش جهاددانشگاهی کشور در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد. به گزارش خبرنگارگروه استانهای پرتال خبر ازسنندج،محسن قرنفلی، در چهل و یکمین...