ورود ۲۶۹ تن چتر به کشور

بر اساس آمار گمرک در هفت ماهه نخست سال 269 تن چتر بارانی و آفتابی به کشور وارد شد. این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 40.96 درصد و از نظر ارزشی 29.23 درصد کاهش را نشان می‌د...