اختصاص ۲۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به صادرکنندگان پسته رفسنجان...

نماینده اتاق بازرگانی کرمان در دفتر بازرگانی رفسنجان گفت: امسال 2 هزار و 700 میلیارد ریال تسهیلات به صادرکنندگان و تجار استان کرمان برای صادرات محصول پسته ارائه می شود. به گزارش خبرنگار گروه استان ها...