خرید تضمینی و توافقی ۲۷۸ هزار تن محصول کشاورزان آذربایجان شرقی...

سرپرست سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی گفت: در سال جاری 278 هزار و 800 تن انواع محصولات کشاورزی و باغی استان توسط این سازمان به صورت تضمینی و توافقی خریداری شده است. به گزارشگروه استان های پرتال ...